نویسنده = ���������� �������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. الگوبندی و پیش‌بینی تقاضای آب شهر اصفهان با روند ضمنی و سری زمانی

دوره 29، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 251-262

10.22067/jsw.v0i0.23751

حسین صادقی؛ علی محمد آخوند علی؛ میثم حداد؛ محمدرضا گلابی