نویسنده = �������� �������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تبدیل های نرمال ساز جهت نرمال کردن داده های بارندگی ماهانه مناطق مختلف ایران

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 365-372

10.22067/jsw.v0i0.24354

کیوان خلیلی؛ مرضیه عباس زاده افشار؛ زهرا ناظری تهرودی