نویسنده = ���������������� ��������������
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه ژنتیکی ارتباط خاک و زمین‌نما در منطقه خشک فاریاب، استان کرمان

دوره 33، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 333-347

10.22067/jsw.v33i2.78434

زهرا مقبلی؛ حمیدرضا اولیایی؛ صالح سنجری؛ ابراهیم ادهمی


3. مطالعه پذیرفتاری مغناطیسی خاک‏های یک ردیف پستی و بلندی مطالعه موردی: دشت بشار، استان کهگیلویه

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 478-489

10.22067/jsw.v31i2.53341

محمود انجوی نژاد؛ حمیدرضا اولیایی؛ ابراهیم ادهمی


4. تأثیر اسیدهای آلی و ورمی کمپوست بر تغییر شکل های مختلف پتاسیم در خاک های آهکی جنوب ایران

دوره 30، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 1270-1281

10.22067/jsw.v30i4.49904

نیلوفر صدری؛ حمیدرضا اولیایی؛ ابراهیم ادهمی؛ مهدی نجفی قیری