نویسنده = سیدمجید هاشمی نیا
تعداد مقالات: 3
1. واسنجی و اعتباریابی پارامترهای مدل HEC-HMS با الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO)-رویکرد تک هدفه

دوره 29، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 615-626

10.22067/jsw.v0i0.37239

رضا گرمه ای؛ علیرضا فرید حسینی؛ مجید هاشمی نیا؛ علی حجتی


2. بکارگیری تبدیل موجک گسسته برای تحلیل روند و شناسایی الگوهای نوسانی دما (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهد)

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 239-249

10.22067/jsw.v0i0.28602

علیرضا عراقی؛ محمد موسوی بایگی؛ سید مجید هاشمی نیا


3. بررسی تشابه الگوهای نوسانی دما و فشار بخار آب با استفاده از تبدیل موجک گسسته

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 846-854

10.22067/jsw.v0i0.25072

علیرضا عراقی؛ محمد موسوی بایگی؛ سیدمجید هاشمی نیا