نویسنده = پریسا میرحسینی موسوی
یک روش ساده فیزیکی خالص‌سازی سپیولیت

دوره 31، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 1447-1455

10.22067/jsw.v31i5.64071

مهدیه مومن؛ علی رضا کریمی؛ اکرم حلاج نیا؛ پریسا میرحسینی موسوی


شناسایی و خالص‌‌سازی مونتموریلونیت از بنتونیت معدن قائن

دوره 28، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 987-997

10.22067/jsw.v0i0.25379

پریسا میرحسینی موسوی؛ علیرضا آستارایی؛ علی رضا کریمی؛ غلامرضا کریمی