نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و خالص‌‌سازی مونتموریلونیت از بنتونیت معدن قائن

دوره 28، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 987-997

10.22067/jsw.v0i0.25379

پریسا میرحسینی موسوی؛ علیرضا آستارایی؛ علیرضا کریمی؛ غلامرضا کریمی