نویسنده = ������ ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 4
1. نقشه‌برداری رقومی کربن آلی خاک (مطالعه موردی: مریوان، استان کردستان)

دوره 32، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 737-750

10.22067/jsw.v32i4.68318

شلیر اسکندری؛ کمال نبی اللهی؛ روح الله تقی زاده مهرجردی


2. نقشه برداری رقومی سه بعدی ظرفیت تبادل کاتیونی خاک در منطقه دورود استان لرستان

دوره 28، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 998-1010

10.22067/jsw.v0i0.27761

روح الله تقی زاده مهرجردی؛ علیرضا امیریان چکان؛ فریدون سرمدیان


3. نقشه برداری رقومی بافت خاک با استفاده از رگرسیون درختی و شبکه عصبی مصنوعی در منطقه بیجار کردستان

دوره 28، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 1025-1036

10.22067/jsw.v0i0.28735

کمال نبی الهی؛ احمد حیدری؛ روح الله تقی زاده مهرجردی


4. استفاده از متغیرهای محیطی برای بررسی کیفیت نمونه برداری در نقشه برداری خاک

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 126-138

10.22067/jsw.v0i0.27235

اعظم جعفری؛ نورایر تومانیان؛ روح الله تقی زاده