نویسنده = ������ �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر آب مغناطیسی و شوری آب بر گرفتگی قطره‌چکان‌ها در آبیاری قطره‌ای

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 48-57

10.22067/jsw.v0i0.27841

علیرضا کیانی؛ ابوطالب هزارجریبی؛ طیبه دهقان؛ مجتبی خوش روش