نویسنده = ������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. بخش‌بندی اندازه‌ای و بیوشیمیایی کربن آلی خاکِ همراه با ریشه‌ی چند گیاه مرتعی

دوره 33، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 763-778

10.22067/jsw.v33i5.80484

حسن لطفی پارسا؛ محسن شکل آبادی؛ قاسم اسدیان


2. پاسخ برخی شاخص‌های کیفیت خاک و عملکرد محصول به مدیریت تلفیقی خاک‌ورزی ‌و گیاه پوششی در زراعت کدو تخمه کاغذی

دوره 32، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 113-126

10.22067/jsw.v32i1.66383

اسماعیل اسفندیاری اخلاص؛ محسن نائل؛ محسن شکل آبادی؛ جواد حمزه ئی؛ علی اکبر صفری سنجانی


3. منشأیابی برخی فلزهای سنگین در خاک های اطراف نیروگاه همدان با رویکرد پدولوژی

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 605-615

10.22067/jsw.v0i0.27928

شیوا نصرتی‌پور؛ محسن نائل؛ محسن شکل‌آبادی؛ علی‌اصغر سپاهی‌گرو