نویسنده = پژمان طهماسبی
اثر متقابل رهاسازی اراضی و شرایط اقلیمی بر ذخایر ماده آلی در ذرات اولیه خاک در مراتع مناطق استپی

دوره 33، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 431-443

10.22067/jsw.v0i0.72947

سمیرا سالاری؛ مهدی پژوهش؛ پژمان طهماسبی؛ فرزانه نیکوخواه


تاثیرآتشسوزی برفرسایش پاشمانی خاک درمراتع نیمه استپی کرسنک،چهارمحال وبختیاری

دوره 29، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 898-907

10.22067/jsw.v0i0.31000

داود بهارلویی؛ شجاع قربانی دشتکی؛ بیژن خلیل مقدم؛ مهدی نادری؛ پژمان طهماسبی