نویسنده = ������������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تخمین پارامترهای تجربی روش SCS اصلاح شده در آبیاری جویچه ای

دوره 29، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 1143-1157

10.22067/jsw.v29i5.32690

مصطفی قهرمان نژاد؛ سعید برومندنسب؛ عبدعلی ناصری؛ علی شینی دشتگل