نویسنده = ��������������� ����������������
تعداد مقالات: 5
2. تاثیر ویژگی‌های پستی و بلندی و خاک بر عملکرد گندم دیم در منطقه سیساب، شمال شرق ایران

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1391، صفحه 922-932

10.22067/jsw.v0i0.15296

اسماء شعبانی؛ غلامحسین حق‌نیا؛ علیرضا کریمی؛ ملک مسعود احمدی


3. بررسی اثر تراکم بر ویژگی های فیزیکی و هیدرولیکی یک خاک لوم

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391

10.22067/jsw.v0i0.13650

نوشین رمضانی؛ غلامعباس صیاد؛ عبدالرحمن برزگر؛ غلامحسین حق‌نیا؛ یعقوب منصوری


4. بررسی اثر تراکم بر مسیرهای نفوذ آب در خاک با استفاده از محلول ردیاب رنگی و پردازش تصویر

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1390

10.22067/jsw.v0i0.12491

نوشین رمضانی؛ غلام‌عباس صیاد؛ عبدالرحمن برزگر؛ یعقوب منصوری؛ غلامحسین حق‌نیا؛ سلمان طاهری‌زاده