نویسنده = ���������� ����������������
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی روش‌های مختلف مقیاس‌سازی معادله نفوذ فیلیپ

دوره 34، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 27-42

10.22067/jsw.v34i1.82567

محمدطاهر پوزن؛ محمدمهدی چاری؛ پیمان افراسیاب


2. تخمین منحنی مشخصه آب خاک با استفاده توزیع اندازه ذرات بر پایه روش فرکتال

دوره 29، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 604-614

10.22067/jsw.v0i0.34661

محمدمهدی چاری؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری؛ علی اصغر خشنود یزدی