نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. برآورد نفوذ در آبیاری موجی با استفاده از روش نقطه‌ای نفوذسنج موجی

دوره 34، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 1219-1230

10.22067/jsw.2020.15045.0

آرام زارعی؛ تیمور سهرابی؛ حسن اوجاقلو؛ زینب بیگدلی


2. شبیه‌سازی اثرات بلندمدت استفاده از پساب بر سلامت بهره‌برداران با رویکرد پویایی سیستم (مطالعه موردی: دشت ورامین)

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 127-143

10.22067/jsw.v31i1.51069

حمزه علی علیزاده؛ عبدالمجید لیاقت؛ تیمور سهرابی ملایوسف