نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 3
2. ریزمقیاس سازی نقشه رقومی کربن آلی خاک

دوره 30، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 1142-1157

10.22067/jsw.v30i4.45102

شاهرخ فاتحی؛ جهانگرد محمدی؛ محمد حسن صالحی؛ عزیز مومنی؛ نورایر تومانیان؛ اعظم جعفری