نویسنده = �������������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی کارایی حذف فسفر توسط زئولیت اصلاح شده در شرایط جریان زهاب در زهکش

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 1166-1175

10.22067/jsw.v0i0.33124

فرشته زادجانعلی چوبری؛ مریم نوابیان؛ مجید وظیفه‌دوست؛ مهدی اسمعیلی ورکی


2. مقایسه مدل‌های آشفتگی در شبیه‌سازی پرش هیدرولیکی در مقاطع مستطیلی واگرا با استفاده از نرم‌افزار Fluent

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 235-246

10.22067/jsw.v0i0.22236

فرزانه صاحبی وایقان؛ داود فرسادی‌زاده؛ مهدی اسمعیلی ورکی؛ اکرم عباسپور؛ علی حسین‌زاده دلیر