نویسنده = علی نقی ضیائی
تأثیر دو نگرش متفاوت فاصله ی دو مجموعه بر روی ریزمقیاس نمایی فراکتالی درجه حرارت در مشهد

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 331-344

10.22067/jsw.v31i1.52049

شیما تاج آبادی؛ بیژن قهرمان؛ علی نقی ضیائی


برآوردبهره‌وری آب محصولات عمده دشت نیشابور و بهینه‌سازی سطح زیر کشت محصولات

دوره 31، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 112-126

10.22067/jsw.v31i1.58343

یاور پورمحمد؛ محمد موسوی بایگی؛ امین علیزاده؛ علی نقی ضیائی؛ محمد بنایان اول


توسعه مدل شبه توزیعی برای برآورد بیلان (QDWB) و ارزیابی آن در محدوده مطالعاتی رخ- نیشابور

دوره 30، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1888-1904

10.22067/jsw.v30i6.47416

سید سجاد رضوی کهنمویی؛ کامران داوری؛ بیژن قهرمان؛ علی نقی ضیائی؛ عزیزاله ایزدی؛ کاظم اسحاقیان؛ مهری شاهدی؛ فاطمه طالبی


ارائه یک معادله دبی- اشل ساده برای سرریزهای لولایی با فشردگی‌های جانبی مختلف

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 52-62

10.22067/jsw.v30i1.37043

ندا شیخ رضازاده نیکو؛ محمدجواد منعم؛ علی نقی ضیائی


افزایش سرعت همگرایی در بهینه سازی شبکه‌های توزیع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک با آشفتگی سریع

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 22-34

10.22067/jsw.v0i0.35734

علیرضا مقدم؛ امین علیزاده؛ علی نقی ضیائی؛ علیرضا فریدحسینی؛ دانیال فلاح هروی


استفاده از توابع درون یاب فرکتال برای ریزمقیاس نمایی زمانی داده های درجه حرارت

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 1123-1132

10.22067/jsw.v0i0.33119

ناهید ولیدی؛ علی نقی ضیائی؛ بیژن قهرمان؛ حسین انصاری


بررسی آسیب ناپذیری شبکه های توزیع آب با درجه های خرابی مختلف

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1392، صفحه 669-679

10.22067/jsw.v0i0.28077

علیرضا غیثی؛ علی نقی ضیائی؛ سعید رضا خداشناس


حل تقریبی معادله ریچاردز برای نفوذ آب در خاک با استفاده از مقیاس سازی

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 525-536

10.22067/jsw.v0i0.26045

مرتضی صادقی؛ بیژن قهرمان؛ علی نقی ضیائی؛ کامران داوری


بررسی تاثیر شوری و سدیم آب بر پخشیدگی و هدایت هیدرولیکی غیراشباع

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 304-312

10.22067/jsw.v0i0.24356

سحر خزاعی؛ حسین انصاری؛ بیژن قهرمان؛ علی نقی ضیائی


بررسی تاثیر مقدار جریان رودخانه بر آبگیری زیرسطحی با محیط متخلخل در رودخانه‌های فصلی

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1391، صفحه 1200-1214

10.22067/jsw.v1391i0.17049

رامین منصوری؛ کاظم اسماعیلی؛ علی نقی ضیائی؛ حسین انصاری؛ سعید رضا خداشناس


بررسی تاثیر محیط متخلخل بر انحراف آب در آبگیر زیر سطحی رودخانه با دیوار آب بند

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1391، صفحه 1032-1041

10.22067/jsw.v0i0.15322

رضا رستمی جونقانی؛ کاظم اسماعیلی؛ علی نقی ضیائی؛ حسین انصاری؛ سعید رضا خداشناس


برآورد خسارت ناشی از آلاینده های جوی بر محصولات کشاورزی در شرایط مختلف هواشناسی

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1391

10.22067/jsw.v0i0.14206

نرجس عبدالمنافی جهرمی؛ محمد موسوی بایگی؛ علی نقی ضیائی