نویسنده = حمید کاردان مقدم
شبیه‌سازی پیشروی آب‌شور در آبخوان‌های ساحلی (مطالعه موردی: سواحل جنوبی دریای خزر)

دوره 34، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 269-286

10.22067/jsw.v34i2.79639

مینا نصیری؛ مهدی حمیدی؛ حمید کاردان مقدم


تحلیل پایداری کمی سامانه‌ی آبخوان (مطالعه موردی: خراسان جنوبی- آبخوان بیرجند)

دوره 31، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1587-1601

10.22067/jsw.v31i6.66959

حمید کاردان مقدم؛ محمد ابراهیم بنی حبیب؛ سامان جوادی