نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تعیین حداکثر طول پخشیدگی املاح در کانال سهمی شکل با بستر نفوذپذیر و نفوذناپذیر

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 399-410

10.22067/jsw.v31i2.53552

سونیا زبردست؛ سیدحسن طباطبائی؛ فریبرز عباسی؛ منوچهر حیدرپور؛ کارلو گالتیری