نویسنده = محمد امیر دلاور
تأثیر نانوذرات مگنتیت و برخی از ترکیبات حاوی آهن بر فراهمی آرسنیک، آهن، روی و مس خاک

دوره 34، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 1231-1242

10.22067/jsw.2020.14866.0

شهربانو حسنی؛ محمد بابا اکبری ساری؛ محمودرضا نیستانی؛ محمد امیر دلاور


منشأیابی فلزات سنگین در خاک با استفاده از تکنیک‌های آماری چندمتغیره

دوره 29، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 627-637

10.22067/jsw.v0i0.28779

محمد امیر دلاور؛ یاسر صفری


پهنه‌بندی توزیع مکانی سرب، روی و کادمیم و ارزیابی آلودگی خاک‌های منطقه‌ انگوران، استان زنجان

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 1410-1420

10.22067/jsw.v0i0.19254

سمانه عبداللهی؛ محمد امیر دلاور؛ پرویز شکاری


تحلیل عددی پراکنش آلودگی خاک به برخی عناصر سنگین منطقه انگوران زنجان

دوره 26، شماره 5، آذر و دی 1391، صفحه 1140-1151

10.22067/jsw.v1391i0.16932

سمانه عبداللهی؛ محمد امیر دلاور؛ پرویز شکاری