نویسنده = وحید اله جهاندیده مهجن آبادی
بررسی پراکنش مکانی شاخص‌های بیولوژیک کیفیت خاک در مزارع گندم دشت پاسارگاد

دوره 31، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 1247-1259

10.22067/jsw.v31i4.60472

وحید اله جهاندیده مهجن آبادی؛ علی داد کرمی؛ سید روح اله موسوی؛ هادی اسدی رحمانی


کاربرد تئوری فرکتالی در کمّی‌سازی ساختمان برخی از راسته‌های خاک در استان فارس

دوره 31، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 1171-1186

10.22067/jsw.v31i4.57888

علی داد کرمی؛ روح اله زارع؛ وحید اله جهاندیده مهجن آبادی