نویسنده = ���������� �������� ������
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر همزیستی میکوریزی بر جذب عناصر غذایی و کارآیی مصرف آب در گوجه‌فرنگی تحت شرایط تنش خشکی

دوره 32، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 809-820

10.22067/jsw.v32i4.72731

مرتضی پوزش شیرازی؛ حسن حقیقت نیا؛ رحیم خادمی


2. ارزیابی و تعیین وضعیت تغذیه‌ای باغات پرتقال رقم والنسیا در جنوب استان فارس

دوره 32، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 143-154

10.22067/jsw.v32i1.67597

مجید بصیرت؛ حسن حقیقت نیا؛ سید مجید موسوی


3. بررسی توانایی باکتری‌های فلاوباکتریوم به عنوان کود زیستی برای افزایش عملکرد گندم

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 125-135

10.22067/jsw.v30i1.31194

هادی اسدی رحمانی؛ امیر لکزیان؛ جلال قادری؛ پیمان کشاورز؛ حسن حقیقت نیا؛ کامران مرزشاهی؛ محمود رضا رمضانپور؛ علی چراتی آرایی؛ علی محمدی ترکاشوند