نویسنده = ���������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان تحت تأثیر پتانسیل آب در خاک

دوره 33، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 823-832

10.22067/jsw.v33i5.79871

تهمینه رئیسی نژاد؛ نجمه یزدان پناه


2. مطالعه پتانسیل فرسایش بادی استان کرمان با استفاده از تحلیل فصلی گلباد و گلماسه

دوره 33، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 83-101

10.22067/jsw.v33i1.73224

سمیرا زمانی؛ مجید محمودآبادی؛ نجمه یزدان پناه؛ محمدهادی فرپور