نویسنده = ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. پیامد کاربرد قارچ مایکوریزا بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی ارقام گندم در خاک آلوده به سرب

دوره 34، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 393-408

10.22067/jsw.v34i2.81215

کاوه کیانی جم؛ محمدرضا بی همتا؛ داود حبیبی؛ احمد اصغرزاده؛ علی صارمی راد