نویسنده = �������������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تغییر کاربری اراضی بر برخی از شاخص‌های فیزیکی و شیمیایی کیفیت خاک، منطقه بازفت، (استان چهارمحال و بختیاری)

دوره 34، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 707-720

10.22067/jsw.v34i3.84914

محمد مولائی آرپناهی؛ محمد حسن صالحی؛ مصطفی کریمیان اقبال؛ زهره مصلح