نویسنده = فرشاد احمدی
کاربرد توابع مفصل ارشمیدسی و حدی در تحلیل چند متغیره جریان‌های کمینه حوضه آبریز دز

دوره 31، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 1031-1045

10.22067/jsw.v31i4.58373

فرشاد احمدی؛ فریدون رادمنش؛ غلامعلی پرهام؛ رسول میرعباسی نجف آبادی


بررسی روند تغییرات دما با در نظر گرفتن ضریب هارست (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی)

دوره 31، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 985-1000

10.22067/jsw.v31i2.56035

فرشاد احمدی؛ محمد ناظری تهرودی؛ رسول میرعباسی نجف آبادی


بررسی روند و زمان تغییر روند بارش حوضه دریاچه ارومیه

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 644-659

10.22067/jsw.v31i2.55338

محمد ناظری تهرودی؛ فرشاد احمدی؛ کیوان خلیلی


بررسی تمرکز زمانی و روند بارش زمستانی ایستگاه های مرزی ایران طی نیم قرن اخیر

دوره 30، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 1309-1321

10.22067/jsw.v30i4.45639

کیوان خلیلی؛ محمد ناظری تهرودی؛ رسول میرعباسی نجف آبادی؛ فرشاد احمدی


تحلیل روند تغییرات ایستگاهی و منطقه ای بارش نیم قرن اخیر کشور ایران

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 643-654

10.22067/jsw.v30i2.39130

محمد ناظری تهرودی؛ کیوان خلیلی؛ فرشاد احمدی


معرفی و کاربرد الگوی تلفیقی پیشنهادی BL-ARCH در پیش بینی دبی روزانه رودخانه (مطالعه موردی رودخانه شهرچای ارومیه)

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 342-350

10.22067/jsw.v0i0.24360

احمد فاخری فرد؛ یعقوب دین پژوه؛ فرشاد احمدی؛ جواد بهمنش