کلیدواژه‌ها = خاک
توزیع شکل‌های شیمیایی روی به روش تسیر در برخی از خاک‌های آلوده شده استان خراسان رضوی و ارتباط آنها با ویژگی‌های خاک

دوره 31، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 1325-1339

10.22067/jsw.v31i5.57734

زهرا شریفی؛ علیرضا آستارایی؛ امیر فتوت؛ مجتبی بارانی مطلق؛ حجت امامی


بررسی مقایسه ای اثر آلودگی نفت خام بر روی جمعیت میکروبی خاک جنگل و خاک صنعتی

دوره 30، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 1219-1231

10.22067/jsw.v30i4.47069

نسرین انصاری؛ مهدی حسن شاهیان؛ محمد رضا خوشرو


ارزیابی قابلیت مدل شبکه عصبی مصنوعیLVQ4a2 در پیش بینی الگوی توزیع مکانی کادمیم در خاک

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 90-102

10.22067/jsw.v0i0.22210

هادی قربانی؛ عباس روحانی؛ ناصر حافظی مقدس


تأثیر تغییر کاربری جنگل به باغ چای بر حاصلخیزی خاک در استان گیلان

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1391، صفحه 826-831

10.22067/jsw.v0i0.15286

بهارک شیرانپور؛ امیر بهرامی؛ محمود شعبانپور