کلیدواژه‌ها = ورمی کمپوست
تأثیر اسیدی کردن خاک فسفات و ورمی‌کمپوست بر سینتیک رهاسازی فسفر در خاک آهکی

دوره 37، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 575-588

10.22067/jsw.2023.82137.1277

زینب سخنور ماهانی؛ ناصر برومند؛ مهدی سرچشمه پور


برهمکنش سولفات روی و ورمی‌کمپوست بر قابلیت استفاده و جزءبندی روی در یک خاک آهکی

دوره 33، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 591-603

10.22067/jsw.v0i0.78662

فاطمه محمدی ناوچی نژاد؛ علیرضا حسین پور؛ حمیدرضا متقیان


بررسی تأثیر پر مرغ، ورمی کمپوست و هومات پتاسیم بر روی خصوصیات فیزیکی خاک

دوره 33، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 417-430

10.22067/jsw.v0i0.72579

محمدرضا دلالیان؛ فاطمه ذبیحی؛ انورالسادات پاک نژاد؛ مینا خوشخوان


تاثیر قارچ میکوریز آربوسکولار و کودهای آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 795-803

10.22067/jsw.v0i0.26786

احمد غلامعلی زاده آهنگر؛ بصیرا کرمانی زاده؛ سید کاظم صباغ؛ علیرضا سیروس مهر