کلیدواژه‌ها = HYDRUS
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تأثیر مدیریت آبیاری بر نوسانات سطح آب زیرزمینی کم عمق (یک مطالعه موردی: مناطق میاندوآب و مهاباد)

دوره 34، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 533-547

10.22067/jsw.v34i3.80020

عبدالرحیم فیروزی؛ سیدمجید میرلطیفی؛ حامد ابراهیمیان طالشی


3. اثر فاصله انتقال بر انتشارپذیری کلرید سدیم با استفاده از نرم افزار HYDRUS 2D

دوره 27، شماره 4، مهر و آبان 1392، صفحه 823-831

10.22067/jsw.v0i0.28204

معصومه فراستی؛ سید مرتضی سیدیان