کلیدواژه‌ها = یونجه
تحلیل شاخص‎های بهره‎وری فیزیکی آب و انرژی محصولات یونجه و جو در دو اقلیم متفاوت

دوره 38، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 23-36

10.22067/jsw.2024.85576.1360

سعید حبیبی؛ مجتبی خوش روش؛ رسول نوری خواجه بلاغ


مقایسه کارایی گیاهان مختلف در حذف هیدروکربن‌های نفتی کل از خاک‌های مناطق نفت‌خیز

دوره 37، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 31-43

10.22067/jsw.2022.76982.1172

نقشینه یاری نیلاوره؛ علی بهشتی آل آقا؛ مهین کرمی؛ مرضیه صادقی


توانایی دو گونه گیاهی در جذب آهن از بسترهای حاوی فلوگوپیت و موسکویت

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 449-459

10.22067/jsw.v31i3.40267

محسن سلیمان زاده؛ حسین خادمی؛ مژگان سپهری