دوماه نامه
تأثیر کشت و کار مکانیزه طولانی مدت بر برخی از ویژگی‏های فیزیکی خاک در تعدادی از کشت و صنعت‏های نیشکر استان خوزستان

فرزاد مرادی؛ بیژن خلیلی مقدم؛ سیروس جعفری؛ شجاع قربانی دشتکی

دوره 27، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1392، ، صفحه 1153-1165

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.33121

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر کشت کار مکانیزه دراز مدت نیشکر بر برخی از ویژگی‏های فیزیکی خاک در مزارع چند کشت و صنعت نیشکر استان خوزستان می‏باشد. بدین منظور پژوهشی در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در 38 نقطه در هر یک از کشت و صنعت‏های دعبل خزاعی، امیرکبیر، کارون و هفت‏تپه به ترتیب با 5، 15، 40 و 50 سال سابقه بهره‏برداری صورت گرفت. پارامترهای ...  بیشتر