کلیدواژه‌ها = نفوذ
ارزیابی روش‌های مختلف مقیاس‌سازی معادله نفوذ فیلیپ

دوره 34، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 27-42

10.22067/jsw.v34i1.82567

محمدطاهر پوزن؛ محمدمهدی چاری؛ پیمان افراسیاب


پهنه بندی هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در حوضه آبخیز ناورود اسالم استان گیلان

دوره 29، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 787-796

10.22067/jsw.v0i0.21319

محمدرضا خالدیان؛ سیدعلی موسوی؛ حسین اسدی؛ مهدی نوروزی؛ محمد علی گلی