کلیدواژه‌ها = حفره آبشستگی
پدیده‌های آشفتگی جریان در رسوبشویی تحت‌فشار با توسعه مجرای تخلیه‌کننده تحتانی در مخزن سد

دوره 30، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 1358-1369

10.22067/jsw.v0i0.29530

سهیلا توفیقی؛ جمال محمد ولی سامانی؛ سید علی ایوب زاده


تأثیر پوشش گیاهی دشت سیلابی بر آبشستگی تکیه گاه پل در مقطع مرکب

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 503-512

10.22067/jsw.v0i0.26239

یوسف رمضانی؛ مهدی قمشی؛ حسین خزیمه نژاد