کلیدواژه‌ها = ریشه
اثر سوپرجاذب، کود نیتروژنی و تنش خشکی بر عملکرد و بهره‌وری آب گیاه فلفل دلمه‌ای

دوره 33، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 463-476

10.22067/jsw.v0i0.76431

حمید زارع ابیانه؛ فرزانه حیدری؛ غلامرضا حیدری؛ مهدی جوزی


اثرمدیریت های مختلف کم آبیاری بر طول ریشه گیاه ذرت

دوره 28، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 890-898

10.22067/jsw.v0i0.27891

مهدی قیصری؛ محمد مهدی مجیدی؛ سیدمجید میرلطیفی؛ محمد جواد زارعیان؛ سمیه امیری؛ سید محمد بنی فاطمی


اثر تراکم و بافت خاک بر رشد ریشه و اندام‌های هوایی گندم

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1391

10.22067/jsw.v0i0.14941

سحر اخوان؛ محمود شعبانپور؛ مسعود اصفهانی