دوماه نامه
پیامد باکتری‌های باسیلوس در آزادسازی فسفر از پسماند جامد کارخانه روغن‌کشی در یک خاک آهکی

الهه هاشم پور؛ محمدباقر فرهنگی؛ نسرین قربان زاده؛ محمود فاضلی سنگانی

دوره 34، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1399، ، صفحه 129-143

https://doi.org/10.22067/jsw.v34i1.80353

چکیده
  پسماندها دارای مواد آلی بالا و عناصر غذایی از جمله فسفر هستند. این پژوهش با هدف بررسی فسفر قابل دسترس خاک پس از افزودن پسماند جامد کارخانه روغن­کشی به خاک انجام شد. باکتری باسیلوس بومی با توان انحلال فسفر جداسازی شد. خاک با سطوح مختلف پسماند (2 و 4 درصد) مخلوط شد و باکتری­های باسیلوس بومی و باسیلوس پرسیکوس (106 یاخته در گرم مخلوط) به آنها ...  بیشتر

کارایی بنتونیت و شلتوک برنج طبیعی و اصلاح شده درناپویاسازی کادمیوم و پیامد آن بر برخی ویژگی‌های زیستی خاک

سمانه عبدالرحیمی؛ نسرین قربان زاده؛ حسن رمضانپور؛ محمدباقر فرهنگی

دوره 32، شماره 1 ، فروردین و اردیبهشت 1397، ، صفحه 169-183

https://doi.org/10.22067/jsw.v32i1.67895

چکیده
  افزایش فعالیت‌های کشاورزی و به دنبال آن رهاسازی آلاینده‌ها از سامانه‌های کشاورزی و همچنین گسترش صنایع سبب ورود یون‌های فلزهای سنگین از جمله کادمیوم به محیط زیست می‌شود. کاربرد جاذب‌ها از روش‌های مناسب برای ناپویاسازی فلزهای سنگین در خاک‌های آلوده می‌باشند. این پژوهش با هدف بررسی پیامد جاذب‌های طبیعی و اصلاح شده در ناپویاسازی ...  بیشتر

اثر متقابل شوری و آلودگی کادمیم بر کادمیم قابل جذب، تنفس و زیست‌توده میکروبی در یک خاک آهکی تیمار شده با بقایای گیاهی

الهام صادقی؛ فایز رئیسی؛ علیرضا حسین پور

دوره 31، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1396، ، صفحه 1623-1636

https://doi.org/10.22067/jsw.v31i6.60958

چکیده
  خاک به عنوان یکی از اجزای اکوسیستم، محیط رشد گیاه و زیستگاه موجودات زنده متنوع با انواع تنش‌های زیستی روبه‌رو است. اگر چه اثرات منفرد تنش‌های شوری و آلودگی بر فعالیت‌های زیستی خاک عموماً شناخته شده است ولی اثر مشترک این دو تنش بر رشد، جمعیت و فعالیت موجودات زنده خاک مورد توجه قرار نگرفته است. هدف این تحقیق مطالعه اثر متقابل و یا مشترک ...  بیشتر

بررسی تأثیر پوسته های زیستی بر برخی از خصوصیات زیستی خاک (مطالعه موردی، مراتع قره قیر استان گلستان)

جلیل کاکه؛ منوچهر گرجی اناری؛ احمد علی پوربابائی؛ علی طویلی؛ محمد سهرابی

دوره 29، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1394، ، صفحه 1533-1541

https://doi.org/10.22067/jsw.v29i6.31143

چکیده
  پوسته های زیستی خاک، اجتماعی تنگاتنگ بین ذرات خاک و موجودات زنده ای از قبیل سیانوباکتری، جلبک، قارچ، گلسنگ ها و خزه ها در نسبت های مختلف هستند که بر روی سطح خاک یا در داخل چند میلی متر فوقانی آن مستقر می گردند. این پوسته ها فرایندهای ابتدائی اکوسیستم از جمله تثبیت کربن و نیتروژن اتمسفری، و وضعیت آبی را تحت تاثیر قرار می دهند. این پژوهش ...  بیشتر