دوماه نامه
علوم خاک
بررسی فرآیندهای تغییر و تحول و تنفس میکروبی خاک در امتداد یک مخروط‌افکنه نیمه‌خشک در شمال شرق ایران

مهوان حسن زاده بشتیان؛ علیرضا کریمی کارویه؛ عادل سپهر؛ امیر لکزیان؛ امید بیات

دوره 37، شماره 5 ، آذر و دی 1402، ، صفحه 733-749

https://doi.org/10.22067/jsw.2023.83632.1313

چکیده
  خاک‌ها با اشکال اراضی که بر روی آن‌ها تکامل می‌یابند، ارتباط تنگاتنگ دارند و ویژگی‌های آن‌ها به نوبه خود بر تکامل ژئوفرم‌ها تأثیر می‌گذارد. این پژوهش به بررسی تغییر و تحول خاک در امتداد گرادیان ارتفاعی یک مخروط‌افکنه نیمه‌خشک در جنوب رشته‌کوه بینالود در شمال شرق ایران پرداخته است. همچنین، تأثیر فرآیندهای خاک بر تنفس میکروبی ...  بیشتر

مطالعات میکرومورفولوژی و مینرالوگرافی نوری خاک مرداب جنگلی سوته در استان گلستان

تیمور اسلام کیش؛ میلاد کردی

دوره 31، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1396، ، صفحه 863-873

https://doi.org/10.22067/jsw.v31i3.55119

چکیده
  در این مطالعه به بررسی ویژگی‌های میکرومورفولوژیکی و مینرالوگرافی نوری نمونه‌های خاک حاصل از مرداب سوته در استان گلستان پرداخته‌شده است. در این مطالعه، مرداب جنگلی سوته به‌عنوان یک مرداب حاوی آلی و معدنی در قسمت جنوبی استان گلستان جهت نمونه‌برداری انتخاب گردید. نمونه‌برداری از عمق سطح زمین تا 40 سانتی‌متری به شعاع 10 سانتی‌متر ...  بیشتر

تأثیر جهت‌های شیب متفاوت بر برخی ویژگی ها و تکامل خاک های جنگلی (مطالعه موردی: رستم آباد، استان گیلان)

مسلم زرینی بهادر؛ کمال نبی اللهی؛ مهدی نوروزی

دوره 29، شماره 3 ، مرداد و شهریور 1394، ، صفحه 648-662

https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.31149

چکیده
  این مطالعه به منظور بررسی تأثیر جهت های متفاوت شیب بر پیدایش و ویژگی های خاک، در خاک های جنگلی منطقه رستم آباد شمالی در استان گیلان انجام شده است. پنج خاکرخ در دامنة جنوبی تپه با پوشش جنگلی انجیلی- بلوط و پنج خاکرخ در دامنة شمالی تپه با همان پوشش جنگلی با شیب برابر 40 درصد و مواد مادری مشابه آندزیت بازالتی حفر شد. نتایج حاصل از آزمون های ...  بیشتر