کلیدواژه‌ها = باکتری‌های کاهنده غیرجذبی آهن
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر سه ناقل الکترون بر کاهش زیستی آهن فریک در دو خاک اسیدی و آهکی

دوره 30، شماره 5، مهر و آبان 1395، صفحه 1646-1661

10.22067/jsw.v0i0.52030

ستاره شریفی؛ امیر لکزیان؛ علیرضا آستارایی؛ نسرین قربانزاده