کلیدواژه‌ها = جذب
تأثیر حذف ماده آلی بر شاخص‌های پسماند فسفر در خاک‌های آهکی

دوره 34، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 97-114

10.22067/jsw.v34i1.80192

معصومه مهدی زاده؛ عادل ریحانی تبار؛ شاهین اوستان


اثر سیترات و آرژنین بر جذب نیکل توسط کانی های سپیولیت یزد و کلسیت

دوره 30، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1930-1940

10.22067/jsw.v30i6.27813

احمدرضا شیخ حسینی؛ حسین شریعتمداری؛ مهران شیروانی


مدل‌سازی انتقال نانوذرات مگنتیت اصلاح شده با سدیم دودسیل سولفات در یک خاک شنی اشباع

دوره 30، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 842-856

10.22067/jsw.v30i3.40589

احمد فرخیان فیروزی؛ حسین حمیدی فر؛ محمدجواد امیری؛ مهدی بهرامی


اثر شوری و لجن فاضلاب بر فراهمی و جذب فلزات سنگین توسط گیاه جو

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 985-997

10.22067/jsw.v0i0.31262

علی فلاحتی مروست؛ علیرضا حسین پور؛ سید حسن طباطبائی


ظرفیت جذب کادمیم و سرب در شماری از خاک‌های حاوی پالیگورسکایت استان اصفهان

دوره 26، شماره 2، خرداد و تیر 1391

10.22067/jsw.v0i0.14155

پریسا معتمدی؛ محمد حسن صالحی؛ علیرضا حسین پور