کلیدواژه‌ها = جو
تحلیل شاخص‎های بهره‎وری فیزیکی آب و انرژی محصولات یونجه و جو در دو اقلیم متفاوت

دوره 38، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 23-36

10.22067/jsw.2024.85576.1360

سعید حبیبی؛ مجتبی خوش روش؛ رسول نوری خواجه بلاغ


توانایی دو گونه گیاهی در جذب آهن از بسترهای حاوی فلوگوپیت و موسکویت

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 449-459

10.22067/jsw.v31i3.40267

محسن سلیمان زاده؛ حسین خادمی؛ مژگان سپهری


بررسی تأثیر تلقیح میکروبی بر فسفرکارایی ارقام مختلف جو در استفاده از سنگ فسفات

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1481-1492

10.22067/jsw.v29i6.25063

رقیه موسوی؛ ابراهیم سپهر؛ عباس صمدی؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ بهزاد صادق زاده