کلیدواژه‌ها = کود آلی
تغییر شکل‌های فسفر خاک تحت تأثیر لجن فاضلاب شهری و سوپر فسفات تریپل در دو شرایط شور و غیر شور

دوره 37، شماره 6، بهمن و اسفند 1402، صفحه 957-969

10.22067/jsw.2023.85076.1351

حدیث حاتمی؛ حسین پرویزی؛ امیر پرنیان؛ غلامحسن رنجبر


تأثیر اسیدی کردن خاک فسفات و ورمی‌کمپوست بر سینتیک رهاسازی فسفر در خاک آهکی

دوره 37، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 575-588

10.22067/jsw.2023.82137.1277

زینب سخنور ماهانی؛ ناصر برومند؛ مهدی سرچشمه پور


تأثیر نوع و منبع کود مصرفی بر توزیع عناصر غذایی در برگ و میوه کیوی

دوره 32، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 59-72

10.22067/jsw.v32i1.63419

فاطمه حسن زاده نارنج‌بنی؛ رضا ابراهیمی گسکرئی؛ بیژن مرادی؛ طاهره رئیسی


سینتیک آزاد شدن روی و مس در خاک آهکی تیمار شده با کود‌ دامی و ورمی‌کمپوست

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 581-593

10.22067/jsw.v30i2.42565

حمیدرضا متقیان؛ علیرضا حسین پور؛ شهرام کیانی