کلیدواژه‌ها = پوشش گیاهی
برآورد تبخیر تعرق در فضاهای سبز با روش‌های WUCOLS، PF و IPOS (کرج)

دوره 36، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 1-15

10.22067/jsw.2022.73984.1119

زینب سجودی؛ هادی شوکتی؛ یاسر سجودی؛ محمود مشعل


اثر آبیاری سطحی و زیرسطحی با آب شور و مالچ بر عملکرد و بهره‌وری آب ذرت و توزیع املاح در خاک

دوره 32، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 661-674

10.22067/jsw.v32i4.69323

عبدالمجید لیاقت؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ پوریا مشهوری نژاد


نفوذپذیری خاک و عوامل مؤثر بر آن در کاربری های مختلف در حوزه آبخیز تهم چای، زنجان

دوره 30، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 2019-2031

10.22067/jsw.v30i6.48472

علی رضا واعظی؛ محمد عباسی؛ جلال حیدری


تأثیر پوشش گیاهی دشت سیلابی بر آبشستگی تکیه گاه پل در مقطع مرکب

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 503-512

10.22067/jsw.v0i0.26239

یوسف رمضانی؛ مهدی قمشی؛ حسین خزیمه نژاد


بررسی تغییرات ضریب زبری مانینگ در پیش‌بینی هیدرولیکی سیلاب (مطالعه موردی: اترک میانی)

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391

10.22067/jsw.v0i0.13647

سیدمهدی موسوی بایگی؛ علیرضا فریدحسینی؛ امین علیزاده؛ محمد اینانلو