کلیدواژه‌ها = آبیاری تکمیلی
تخصیص بهینه آب برای آبیاری تکمیلی مزارع گندم و جو دیم درزیرحوضه‌های منطقه کامیاران

دوره 31، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 701-714

10.22067/jsw.v31i3.54809

رضا سعیدی؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ امیر صمدی؛ علیرضا توکلی


ارزیابی فنی سامانه‌های آبیاری بارانی کلاسیک اجرا شده در باغ‌های چای استان گیلان

دوره 29، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 336-349

10.22067/jsw.v0i0.29497

کوروش مجد سلیمی؛ سید بابک صلواتیان؛ ابراهیم امیری