تاثیر شکل دهانه آبگیر بر الگوی جریان و مقدار رسوب‌گذاری در آبگیر جانبی قائم

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

چکیده
آب جاری رودخانه‌ها یکی از منابع اصلی تامین، آب مورد نیاز کشاورزی و شرب می‌باشد. یکی از قدیمی‌ترین روش‌های برداشت آب از رودخانه‌ها که هنوز هم بیشترین کاربرد را دارد، استفاده از آبگیر‌های جانبی قائم می‌باشد. در این نوع از آبگیر‌ها، به‌علت عدم تناسب سرعت جریان در دهانه بالادست و پایین‌دست آبگیر، شاهد جدا‌شدگی جریان و در پی آن رسوب‌گذاری در دهانه بالادست خواهیم بود. در این تحقیق، با استفاده از مدل عددیSSIIM 2.0 حالت هیدرولیکی بهینه آبگیر،‌ به‌طوری‌که کمترین جدا‌شدگی جریان در دهانه بالادست رخ دهد،‌ تعیین و سپس مشابه همین مدل در مدل فیزیکی به اجرا درآمد. نتایج حاکی از آن بود که مدل هیدرولیکی بهینه در مدل عددی و مدل فیزیکی که بر اساس داده‌های رسوبی به‌دست آمده است، یکسان می‌باشند. این مدل بهینه، قوس‌ترکیبی 7 در 63 سانتی‌متری در دهانه بالادست آبگیر می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: آبگیر جانبی قائم، جدا‌شدگی جریان، دهانه آبگیر، رسوب‌گذاری، مدل SSIIM 2.0

عنوان مقاله [English]

Effect of Mouth Shape on the Flow Pattern and Sedimentation in the Vertical Lateral Diversion

نویسندگان [English]

  • H.R. Jalili
  • A. Hosseinzadeh Dalir
  • D. Farsadizadeh
Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, University of Tabriz
چکیده [English]

Abstract
One of the most important sources of drinking and agricultural water needs is rivers. One of the oldest methods of getting water from rivers that still has the greatest use is the gravity intake. In this type of intake, due to the disproportionate velocity at the upstream and downstream mouth of intake, occur flow separation and following sedimentation at the upstream mouth. In this study, by use of a numerical model (SSIIM 2.0) optimized hydraulic mode of intake, so that the minimum flow separation at the upstream mouth occurs, then similar models was performed in the physical model. Results indicated that the optimum model of numerical model and the optimum of physical model (based on sedimentation data) is the same. The optimal model is 7 in 63 cm combined arc at the upstream mouth.

Keywords: Vertical lateral intake, Flow separation, Secondary flows, Numerical model, SSIIM 2

CAPTCHA Image