محاسبه و پهنه بندی تبخیر- تعرق با استفاده از الگوریتم سبال (SEBAL) در غرب ایران (دشت میان دربند)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 دانشگاه کردستان

چکیده

امروزه سنجش از دور در علوم مختلف از جمله جغرافیا، زیست شناسی، هواشناسی، کشاورزی، مدیریت منابع آب و غیره کاربرد دارد. دسترسی آسان و ارزان به داده ها، دقت بالای آنها، رقومی، جامع و گسترده بودن تصاویر و برخورداری از تنوع طیفی فراوان از جمله ویژگی هایی است که باعث برتری سنجش از دور، نسبت به دیگر روش های تامین اطلاعات شده است. بنابراین با استفاده از الگوریتم های موجود در سنجش از دور که مربوط به تبخیر- تعرق می باشند، می توان گام بزرگی را در مدیریت منابع آب برداشت. از جمله این الگوریتم ها، سبال است که عبارت است از یک الگوریتم سنجش از دور، که تعادل انرژی سطحی لحظه ای را برای هر پیکسل از یک تصویر ماهواره ای محاسبه می کند. در این پژوهش با استفاده از این الگوریتم برای محاسبه آلبیدوی سطح، دمای سطحی و شاخص وضعیت پوشش گیاهی از داده های ماهواره ای چند طیفی و اطلاعات هواشناسی مانند درجه حرارات، ساعات آفتابی، باد، فشار بخار اشباع، رطوبت خاک و غیره استفاده شده و در نهایت تبخیر- تعرق در دشت میان دربند واقع در غرب ایران، محاسبه شد و نقشه های تبخیر- تعرق تهیه گردید. همچنین تبخیر- تعرق واقعی با استفاده از روش مرسوم فائو برای محصول گندم در این دشت محاسبه شد و با روش سبال مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که همبستگی بالایی (84/0) بین این دو روش وجود دارد و الگوریتم سبال، از توانایی بالایی در تعیین تبخیر- تعرق برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calculation and Zoning of Evapotranspiration using SEBAL method In the West of Iran (Miandarband Plain)

نویسنده [English]

  • seyed vahidodin rezvani 2
1
2
چکیده [English]

Today, remote sensing is used in various sciences, such as: geography, biology, meteorology, agriculture, water resources management and etc. Easy and inexpensive data access and data precision, digital and extensive and comprehensive of images that having the frequency spectrum, are some advantages of remote sensing, than other methods of providing information. Therefore, by using algorithms in remote sensing that having the evaporation and transpiration, you can have a big step in the management of water resources. Among of these algorithms, SEBAL is a remote sensing algorithm that calculating surface energy balance for each pixel of a satellite image at each moment. In this study, surface albedo, surface temperature and vegetation status index were calculated by using this algorithm and multi-spectral satellite data and meteorological information such as degree of temperature, hours of sunshine, wind, saturated vapor pressure, soil humidity and etc. Finally evapotranspiration of Miandarband plain (west of Iran) was determined and the evapotranspiration maps were prepared. Also, the actual evapotranspiration computed for wheat using FAO conventional method and was compared with SEBAL method. The results showed that there was a high correlation (0.84) between these two methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plant evapotranspiration
  • Remote sensing
  • SEBAL
  • Miandarband
  • FAO
CAPTCHA Image