دوره و شماره: دوره 30، شماره 6 - شماره پیاپی 50، بهمن و اسفند 1395 
2. شبیه‌سازی الگوی جریان اطراف گروه ‌پایه کج با استفاده از مدل عددی FLOW-3D

صفحه 1860-1873

10.22067/jsw.v30i6.47112

ملیحه سادات جعفری؛ سید علی ایوب زاده؛ مهدی اسمعیلی ورکی؛ محمد رستمی


3. پیش بینی مقادیر دبی روزانه رودخانه تالار با استفاده از مدل یادگیری کندرو

صفحه 1874-1887

10.22067/jsw.v30i6.47522

زهرا عبداللهی؛ عطااله کاویان؛ کاکا شاهدی؛ ندا عبداللهی؛ محمد جعفری


4. توسعه مدل شبه توزیعی برای برآورد بیلان (QDWB) و ارزیابی آن در محدوده مطالعاتی رخ- نیشابور

صفحه 1888-1904

10.22067/jsw.v30i6.47416

سید سجاد رضوی کهنمویی؛ کامران داوری؛ بیژن قهرمان؛ علی نقی ضیائی؛ عزیزالله ایزدی؛ کاظم اسحاقیان؛ مهری شاهدی؛ فاطمه طالبی


25. مطالعه ویژگی‌های کانی‌شناسی، میکرومورفولوژی و تغییر و تحول خاک‌های حاشیه پلایای بجستان

صفحه 2046-2059

10.22067/jsw.v30i6.51463

محمد قاسم زاده گنجه ای؛ علیرضا کریمی کارویه؛ علی زین الدینی؛ رضا خراسانی