دوره و شماره: دوره 33، شماره 6 - شماره پیاپی 68، بهمن و اسفند 1398، صفحه 958-795 
مدلسازی جذب کادمیم و سرب توسط سپیولیت با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)

صفحه 833-844

10.22067/jsw.v33i6.68143

مرضیه پیری؛ ابراهیم سپهر؛ عباس صمدی؛ خلیل فرهادی؛ محمد علیزاده خالد آباد


اثر اسید هیومیک بر فراهمی کود فسفر و برخی صفات فیزیولوژیکی گیاه کلزا

صفحه 873-884

10.22067/jsw.v33i6.77449

آمنه جهاندیده؛ مجتبی بارانی مطلق؛ اسماعیل دردی پور؛ رضا قربانی نصرآبادی


تأثیر آبیاری زیرزمینی با پساب شهری تصفیه‌شده بر عملکرد گیاه برنج

صفحه 885-896

10.22067/jsw.v33i6.79542

لیلی قربانی مینائی؛ مهدی ذاکری نیا؛ عباس رضایی‌اصل؛ حمیدرضا میرکریمی


توسعه یک مدل پیش‌بینی ریسک خشکسالی هواشناسی (مطالعه موردی: زیرحوضه آبریز افین)

صفحه 943-958

10.22067/jsw.v33i6.81650

غزاله کواکبی؛ محمد موسوی بایگی؛ امین علیزاده؛ ابوالفضل مساعدی؛ مهدی جباری نوقابی