دوره و شماره: دوره 33، شماره 5 - شماره پیاپی 67، آذر و دی 1398، صفحه 779-659 

مقالات پژوهشی

تأثیر کم‌آبیاری تنظیم شده و آبیاری ناقص ریشه بر ویژگی‌های کمی رزماری

صفحه 659-670

10.22067/jsw.v0i0.70053

رسول اسدی؛ فرزاد حسن پور؛ میترا مهربانی؛ امین باقی زاده؛ فاطمه کاراندیش


ارزیابی میزان نیتروژن کل آسمانه گندم دیم با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای ETM+ در جنوب استان آذربایجان غربی

صفحه 739-749

10.22067/jsw.v33i5.78811

ناصر میران؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ ولی فیضی اصل؛ ابراهیم سپهر؛ مهدی رحمتی؛ سلمان میرزایی


بکارگیری زمین آمار مکانی-زمانی در پایش خشکسالی‌های شمال شرق ایران

صفحه 779-793

10.22067/jsw.v33i5.73766

مهسا سامتی؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ فیروزه ریواز؛ بیژن قهرمان