اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1153
تعداد پذیرش 376
تعداد عدم پذیرش 567

مقالات منتشر شده (از سال 1397)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 37
تعداد مقالات 440
تعداد مشاهده مقاله 589866
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 6 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 29 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 98 روز
متوسط زمان داوری 30 روز
متوسط زمان پذیرش 169 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 78 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 212 روز
درصد پذیرش 33 %