اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3749
تعداد پذیرش 1462
تعداد عدم پذیرش 1983

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 70
تعداد مقالات 1436
تعداد مشاهده مقاله 35082
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 34 روز
متوسط زمان پذیرش 30 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 200 روز
درصد پذیرش 39 %