کلیدواژه‌ها = تغییر اقلیم
پیش‌نگری بارش‌های فرین در حوضه دریاچه ارومیه تحت شرایط تغییر اقلیم

دوره 37، شماره 5، آذر و دی 1402، صفحه 769-785

10.22067/jsw.2023.81891.1270

نسرین ابراهیمی؛ آذر زرین؛ عباس مفیدی؛ عباسعلی داداشی رودباری


تغییر اقلیم در ایران از دیدگاه تغییرات آب قابل بارش، نم ویژه و باد برداری

دوره 34، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 1337-1349

10.22067/jsw.v34i6.76456

سید محمد جعفر ناظم السادات؛ لیلی عباسی؛ صدیقه مهرآور


پیش‌نگری نمایه‌های حدی دما بر اساس سناریوهایRCP در شمال شرق کشور

دوره 34، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 1351-1366

10.22067/jsw.v34i6.85845

سعیده کوزه گران؛ محمد موسوی بایگی؛ ایمان بابائیان


اثر تغییرات اقلیمی بر رواناب و تبخیر و تعرق حوزه آبخیز مهرگرد

دوره 34، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 225-239

10.22067/jsw.v34i1.82329

زهرا نوری؛ علی طالبی؛ بابک ابراهیمی


امکان‌سنجی استفاده از AgMERRA برای پرکردن خلأ داده‌های بارندگی و دما در ایستگاه‌های سینوپتیک افغانستان

دوره 32، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 601-616

10.22067/jsw.v32i3.68501

احمدرضا رضوی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ علیرضا کوچکی؛ علیرضا بهشتی


تحلیل تغییرات زمانی و مکانی آب مجازی در محصول گوجه فرنگی در استان هرمزگان تحت تغییرات اقلیم

دوره 32، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 29-43

10.22067/jsw.v32i1.68792

ام البنین بذرافشان؛ زهرا گرکانی نژاد مشیزی


بررسی روند و زمان تغییر روند بارش حوضه دریاچه ارومیه

دوره 31، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 644-659

10.22067/jsw.v31i2.55338

محمد ناظری تهرودی؛ فرشاد احمدی؛ کیوان خلیلی


مطالعه کانی شناسی رس در خاک های واقع بر رسوبات کواترنری شمال شرق ارومیه

دوره 30، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1993-2004

10.22067/jsw.v30i6.45040

پریسا فرزام نیا؛ شهرام منافی؛ حمیدرضا ممتاز


تغییرات فصلی بارش و درجه حرارت حوضه آبخیز کشف رود در دوره های آتی با رویکرد مدل های گردش کلیسری CMIP5

دوره 30، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 1718-1732

10.22067/jsw.v0i0.56154

امیرحسین آقاخانی افشار؛ یوسف حسن زاده؛ علی اصغر بسالت پور؛ محسن پوررضا بیلندی


بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب حوضه زرینه رود با استفاده از مدل SWAT

دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1203-1291

10.22067/jsw.v0i0.35633

بهاره منصوری؛ حجت احمدزاده؛ علیرضا مساح بوانی؛ سعید مرید؛ مجید دلاور؛ سعید لطفی


پایش خشکسالی بر مبنای شاخص بارش- تبخیر و تعرق استاندارد شده (SPEI) تحت تأثیر تغییر اقلیم

دوره 29، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 374-392

10.22067/jsw.v0i0.36472

حمید زارع ابیانه؛ محمد قبائی سوق؛ ابوالفضل مساعدی


بررسی کارایی مدل ریز‌ مقیاس نمایی آماری در پیش‌بینی بارش در دو اقلیم خشک و فراخشک

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 836-845

10.22067/jsw.v0i0.23119

مریم رضایی؛ محمد نهتانی؛ علیرضا مقدم نیا؛ علیجان آبکار؛ معصومه رضائی


صحت سنجی داده های دما و بارش شبیه سازی شده توسط اجرای منفرد و گروهی پنج مدل AOGCM برای منطقه شمال شرق ایران

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 253-266

10.22067/jsw.v0i0.38011

بتول اشرف؛ امین علیزاده؛ محمد موسوی بایگی؛ محمد بنایان اول


بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب حوضه های آبریز (مطالعه موردی : حوضه آبریز آجی چای در استان آذربایجان شرقی)

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 1225-1234

10.22067/jsw.v0i0.21513

هادی ثانی خانی؛ یعقوب دین پژوه؛ سعید پوریوسف؛ سروین زمان زاد قویدل؛ بهاره صولتی


ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر متغیرهای هیدروکلیماتولوژی حوضه سیمینه رود

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 1247-1259

10.22067/jsw.v0i0.21814

مصطفی رضایی زمان؛ سعید مرید؛ مجید دلاور


بررسی رفتار منابع آب حوضه قره قوم تحت شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی: زیر حوضه درگز)

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 907-918

10.22067/jsw.v0i0.31184

ایمان بابائیان؛ مهدی ضرغامی؛ منصوره کوهی؛ امید بابائیان؛ مریم کریمیان؛ راهله مدیریان


ارزیابی اثرات هیدرولوژیکی تغییر اقلیم در حوضه آبخیز گرگانرود

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 537-547

10.22067/jsw.v0i0.26051

محمود آذری مرادی؛ حمید رضا مرادی؛ بهرام ثقفیان؛ منیره فرامرزی


تعیین اعتبار مدل RothC جهت برآورد توان ترسیب کربن خاک بوم نظامی بازسازی شده، تحت دو سناریوی اقلیمی متفاوت

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 656-668

10.22067/jsw.v0i0.26092

جبار فلاحی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محمدعلی بهدانی


ارائه مدل ریزمقیاس نمایی داده های اقلیمی براساس روش ناپارامتریک نزدیکترین همسایگی (K-NN)

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1391، صفحه 799-808

10.22067/jsw.v0i0.15232

حسام سیدکابلی؛ علی محمد آخوندعلی؛ علیرضا مساح بوانی؛ فریدون رادمنش