موضوعات = هواشناسی کشاورزی
اثر تغییر اقلیم و تاریخ کشت بر ردپای آب سبز درگندم پاییزه 2021-2100 (مطالعه موردی: دشت قزوین)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1403

10.22067/jsw.2024.84991.1349

فاطمه برزو؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ عباس کاویانی


پیش‌نگری بارش‌های فرین در حوضه دریاچه ارومیه تحت شرایط تغییر اقلیم

دوره 37، شماره 5، آذر و دی 1402، صفحه 769-785

10.22067/jsw.2023.81891.1270

نسرین ابراهیمی؛ آذر زرین؛ عباس مفیدی؛ عباسعلی داداشی رودباری


ویژگی‌های بارش زراعی و فرین‌های آن در استان مرکزی در دوره آماری 1371-1370 تا 1400-1399

دوره 37، شماره 5، آذر و دی 1402، صفحه 809-828

10.22067/jsw.2023.84421.1332

سکینه خان سالاری؛ محمود امیدی؛ مژگان فلاح زاده


تحلیل زمانی- مکانی ابرناکی در ایران

دوره 37، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 621-641

10.22067/jsw.2023.82496.1285

آوا غلامی؛ سید حسین میرموسوی؛ مسعود جلالی؛ کوهزاد رئیس پور


بررسی فصلی تبخیر تعرق مرجع و تحلیل حساسیت آن به عناصر هواشناسی در ایران

دوره 37، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 643-657

10.22067/jsw.2023.83328.1307

آمنه یحیوی دیزج؛ طیبه اکبری ازیرانی؛ شهریار خالدی؛ خدیجه جوان


ارزیابی کارآیی مدل SSM در شبیه‌سازی رشد و نمو گندم تحت شرایط تنش آبی

دوره 37، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 353-366

10.22067/jsw.2023.80355.1237

سعید شیوخی سوغانلو؛ محمد موسوی بایگی؛ بنیامین ترابی؛ محمود رائینی


بررسی انواع خشکسالی و مشخصه‌های آن در ایران با استفاده از شاخص بارش تبخیر-تعرق استاندارد شده (SPEI)

دوره 37، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 473-486

10.22067/jsw.2023.81322.1257

نسترن ترابی نژاد؛ آذر زرین؛ عباسعلی داداشی رودباری


تحلیل سینوپتیکی-دینامیکی بارش سنگین منجربه سیل استان گلستان در ماه مارس 2019

دوره 37، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 145-164

10.22067/jsw.2022.78803.1203

فیروز عبدالعلی زاده؛ علی محمدخورشیددوست


ارزیابی مدل WetSpass-M در برآورد پاسخ هیدرولوژیکی حوضه نیشابور-رخ به تغییراقلیم سال‌های آتی

دوره 36، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 629-644

10.22067/jsw.2022.78598.1199

سپیده دولت آبادی؛ مهدی امیرآبادی زاده؛ مهدی زارعی


ارزیابی هیدروگراف جریان با استفاده از داده‌های بارش ERA5 در نرم‌افزار HEC-HMS

دوره 36، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 525-539

10.22067/jsw.2022.74417.1129

سعیده پورانتظاری؛ کاظم اسماعیلی؛ علیرضا فرید حسینی؛ الهه غفاری


پایش خشکی کشاورزی در مقیاس مزرعه مبتنی بر تصاویر دورسنجی مایکروویو رطوبت خاک

دوره 36، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 301-317

10.22067/jsw.2022.73711.1118

محمد فشائی؛ سیدحسین ثنائی نژاد؛ مرجان قوچانیان


پیش‌آگاهی سرمازدگی بهاره باغات سیب با استفاده از مدل WRF

دوره 36، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 127-144

10.22067/jsw.2022.73254.1107

سیده محبوبه ابن حجازی؛ حجت اله یزدان پناه؛ سعید موحدی؛ محمدعلی نصراصفهانی؛ مینا مرادی زاده


پیش‌نگری تغییرات قلمروی کشت خرمای گنطار و حلاوی در ایران در قرن بیست و یکم

دوره 35، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 922-909

10.22067/jsw.2021.72036.1083

سیده مریم افضلی؛ جواد خوشحال دستجردی؛ عزیز تراهی


بررسی اثر رخ داد امواج گرمایی بر تشدید جزایر حرارتی شهر سنندج طی سال‌های 2018-1989

دوره 35، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 735-747

10.22067/jsw.2021.71049.1061

رقیه ملکی مرشت؛ بهروز سبحانی؛ مسعود مرادی


مدل‌سازی میانگین رطوبت نسبی هوای طلوع تا غروب با استفاده از مقادیر اندازه‌گیری شده در ساعات مختلف در ایران

دوره 35، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 427-443

10.22067/jsw.2021.15050.0

بهاره میرکماندار؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ حجت رضایی پژند؛ محبوبه فرزندی


شناسایی رژیم بارش ناحیه خزری

دوره 35، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 445-459

10.22067/jsw.2021.67063.0

حسین عساکره؛ نسرین ورناصری قندعلی


واکاوی تأثیر ابرناکی بر تابش فرابنفش تجمعی روزانه UVB در مناطق خشک و نیمه خشک ایران

دوره 35، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 285-297

10.22067/jsw.2021.15010.0

علی اکبر سبزی پرور؛ علیرضا سیف زاده مومن سرایی